Transmission, Drive, Trim Parts For Sale

Looking for Kota? Our team has dug up a quality variety of kota and similar listings. Shop right now.

Kota Store

Buy Kota on eBay now!

Minn Kota Trolling Motor -- Ultrex 112 Fp Us2 I-pilot - 45

Minn Kota

Minn Kota Trolling Motor -- Ultrex 112 Fp Us2 I-pilot - 45

$2,351.00

Minn Kota Riptide Terrova 112 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth -... [1363735]

Minn Kota

Minn Kota Riptide Terrova 112 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth -... [1363735]

$2,403.53

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt- 24v-80lb-45

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt- 24v-80lb-45

$2,399.99

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 36v-112lb-72

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 36v-112lb-72

$2,399.99

Minn Kota 1358836 Terrova 112mdiip Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

Minn Kota

Minn Kota 1358836 Terrova 112mdiip Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

$2,399.99

Minn Kota 1358982 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 45 Shaft Length Lbs Thrust

Minn Kota

Minn Kota 1358982 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 45 Shaft Length Lbs Thrust

$2,399.99

Minn Kota 1368820 Ultrex 112 Trolling Motor Us2 45 Shaft Length Lbs Thrust 36

Minn Kota

Minn Kota 1368820 Ultrex 112 Trolling Motor Us2 45 Shaft Length Lbs Thrust 36

$2,399.99

Minn Kota Ultrex Trolling Motor 112lb45in - Us2i-pilot Bt

Minn Kota

Minn Kota Ultrex Trolling Motor 112lb45in - Us2i-pilot Bt

$2,399.99

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt 24v-80lb-45- 1358982

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt 24v-80lb-45- 1358982

$2,399.99

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-45

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-45

$2,399.99

Minn Kota Terrova 112mdiip Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-72- 1358836

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-72- 1358836

$2,399.99

Minn Kota Ultrex 112 Us2 Trolling Motor With I Pilot Gps And Bluetooth 1368820

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 112 Us2 Trolling Motor With I Pilot Gps And Bluetooth 1368820

$2,399.99

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-45...

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-45...

$2,399.99

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb...

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb...

$2,399.99

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth- 24v-80lb-45...

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth- 24v-80lb-45...

$2,399.99

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth 36v-112lb-45 1368820

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 112us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth 36v-112lb-45 1368820

$2,399.99

Minn Kota Ulterra 80 45 Bt Mega Di Sonar Ipilot

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 45 Bt Mega Di Sonar Ipilot

$2,399.95

Minn Kota 1368801 Ultrex 80ipus2 24v 80lb 52andquot W I-pilot Bt

Minn Kota

Minn Kota 1368801 Ultrex 80ipus2 24v 80lb 52andquot W I-pilot Bt

$2,396.99

Minn Kota 1358920 Ulterra 80us2ip_bt 24v 80lb 60andquot W I-pilot

Minn Kota

Minn Kota 1358920 Ulterra 80us2ip_bt 24v 80lb 60andquot W I-pilot

$2,390.02

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot Bluetooth - 24v-80lb-45 [1358922]

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot Bluetooth - 24v-80lb-45 [1358922]

$2,387.10

Minn Kota 1358847 Terrova 112us2ipbt 36v 112lb 72andquot W I-pilot

Minn Kota

Minn Kota 1358847 Terrova 112us2ipbt 36v 112lb 72andquot W I-pilot

$2,385.60

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 24v-8... [1368800]

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 24v-8... [1368800]

$2,378.41

Minn Kota Ultrex 80 45 Mdi Transducer, I-pilot

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80 45 Mdi Transducer, I-pilot

$2,374.99

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - ... [1358835]

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - ... [1358835]

$2,372.06

Minn Kota Ultrex 80 Trolling Motor 52 Shaft Ipilot And Universal Sonar2

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80 Trolling Motor 52 Shaft Ipilot And Universal Sonar2

$2,349.99

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-52 1...

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-52 1...

$2,349.99

Minn Kota 1368801 Ultrex 80 Trolling Motor Us 52 Shaft Link Lbs Thrust 24

Minn Kota

Minn Kota 1368801 Ultrex 80 Trolling Motor Us 52 Shaft Link Lbs Thrust 24

$2,349.99

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-52

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-52

$2,349.99

Minn Kota Terrova 80mdiip I-pilot Link And Bluetooth - 24v-80lb-60- 1358884

Minn Kota

Minn Kota Terrova 80mdiip I-pilot Link And Bluetooth - 24v-80lb-60- 1358884

$2,349.99

Minn Kota Terrova Combo 55 60

Minn Kota

Minn Kota Terrova Combo 55 60

$2,349.99

Minn Kota Terrova 80mdi Wi-pilot Link, Bluetooth And Foot Pedal - 24v-80lbs-60

Minn Kota

Minn Kota Terrova 80mdi Wi-pilot Link, Bluetooth And Foot Pedal - 24v-80lbs-60

$2,349.99

Minn Kota Ultrex 80 Trolling Motor With I-pilot And Bluetooth 24v-80lb-52 1368801

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80 Trolling Motor With I-pilot And Bluetooth 24v-80lb-52 1368801

$2,349.99

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth 24v-80lb-52 1368801

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth 24v-80lb-52 1368801

$2,349.99

Minn Kota 1358922 Ulterra 80us2ip_bt 24v 80lb 45andquot W I-pilot

Minn Kota

Minn Kota 1358922 Ulterra 80us2ip_bt 24v 80lb 45andquot W I-pilot

$2,337.17

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot Bluetooth 24v... [1358955]

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot Bluetooth 24v... [1358955]

$2,334.31

Minn Kota Terrova Combo 80 45 Mega Di Sonar Ipilot Link

Minn Kota

Minn Kota Terrova Combo 80 45 Mega Di Sonar Ipilot Link

$2,329.95

Minn Kota Terrova 112us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 36v... [1358847]

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112us2 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 36v... [1358847]

$2,319.61

Minn Kota 1368821 Ultrex, 112 52 36v Ipilot Xdcr Bt

Minn Kota

Minn Kota 1368821 Ultrex, 112 52 36v Ipilot Xdcr Bt

$2,316.39

Minn Kota Ulterra, 80 60 24v I-pilot Xdcr |minn-1358920|

Minn Kota

Minn Kota Ulterra, 80 60 24v I-pilot Xdcr |minn-1358920|

$2,299.99

Minn Kota Ultrex Fresh Water Trolling Motor | Minn-1368800

Minn Kota

Minn Kota Ultrex Fresh Water Trolling Motor | Minn-1368800

$2,299.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor W-ipilot Bluetooth - 24v-80lb-60 [1358920]

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor W-ipilot Bluetooth - 24v-80lb-60 [1358920]

$2,299.99

Minn Kota 1358920 Ulterra 80 Trolling Motor Ipilot And Bluetooth 24v-80lb-60

Minn Kota

Minn Kota 1358920 Ulterra 80 Trolling Motor Ipilot And Bluetooth 24v-80lb-60

$2,299.99

Minn Kota 1368800 Ultrex 80 Trolling Motor Us 45 Shaft Link Lbs Thrust 24

Minn Kota

Minn Kota 1368800 Ultrex 80 Trolling Motor Us 45 Shaft Link Lbs Thrust 24

$2,299.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-60

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-60

$2,299.99

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

Minn Kota

Minn Kota Ultrex 80us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

$2,299.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft Length, 80 Lbs Thrust, 24 Volts

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft Length, 80 Lbs Thrust, 24 Volts

$2,299.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-60 1358920

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-60 1358920

$2,299.99

Minn Kota Ulterra 80 60 Bt Universal Sonar2 Ipilot

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 60 Bt Universal Sonar2 Ipilot

$2,299.95

Minn Kota 1358920 Ulterra 80 Trolling Motor With Ipilot And Bluetooth -

Minn Kota

Minn Kota 1358920 Ulterra 80 Trolling Motor With Ipilot And Bluetooth -

$2,298.05

Minn Kota 1363735 Riptide Terrova 112 Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

Minn Kota

Minn Kota 1363735 Riptide Terrova 112 Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

$2,279.99

 Minn Kota Terrova 112 Trolling Motor 72 Shaft Length, 112 Lbs Thrust

Minn

Minn Kota Terrova 112 Trolling Motor 72 Shaft Length, 112 Lbs Thrust

$2,199.99

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link Bluetoo... [1363746]

Minn Kota

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link Bluetoo... [1363746]

$2,267.18

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 2... [1358882]

Minn Kota

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth - 2... [1358882]

$2,267.18

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 36v-112lb-60

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 36v-112lb-60

$2,249.99

Minn Kota 1358835 Terrova 112mdiip Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

Minn Kota

Minn Kota 1358835 Terrova 112mdiip Trolling Motor I-pilot And Bluetooth

$2,249.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

$2,249.99

Minn Kota 1358956 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft Length Lbs Thrust

Minn Kota

Minn Kota 1358956 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft Length Lbs Thrust

$2,249.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45 1358922

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45 1358922

$2,249.99

Minn Kota 1358922 Ulterra 80 Trolling Motor Ipilot And Bluetooth 24v-80lb-45

Minn Kota

Minn Kota 1358922 Ulterra 80 Trolling Motor Ipilot And Bluetooth 24v-80lb-45

$2,249.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor W-ipilot Bluetooth - 24v-80lb-45 [1358922]

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor W-ipilot Bluetooth - 24v-80lb-45 [1358922]

$2,249.99

Minn Kota Terrova 112mdiip I-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-60 - 1358835

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip I-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-60 - 1358835

$2,249.99

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft With I-pilot

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 60 Shaft With I-pilot

$2,249.99

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-45

$2,249.99

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor With I Pilot Gps And Bluetooth 1358956

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor With I Pilot Gps And Bluetooth 1358956

$2,249.99

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb...

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb...

$2,249.99

Minn Kota Ulterra 80 45 Bt Universal Sonar2 Ipilot

Minn Kota

Minn Kota Ulterra 80 45 Bt Universal Sonar2 Ipilot

$2,249.95

Minn Kota Terrova Combo 112 60 Mega Di Sonar Ipilot

Minn Kota

Minn Kota Terrova Combo 112 60 Mega Di Sonar Ipilot

$2,249.95

Minn Kota Riptide Terrova 112 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth -... [1363732]

Minn Kota

Minn Kota Riptide Terrova 112 Trolling Motor Wi-pilot Bluetooth -... [1363732]

$2,246.20

Minn Kota 1368801 Ultrex, 80 52 24v Ipilot Xdcr Bt

Minn Kota

Minn Kota 1368801 Ultrex, 80 52 24v Ipilot Xdcr Bt

$2,222.75

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-54

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth - 24v-80lb-54

$2,199.99

Minn Kota 1358955 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 54 Shaft Length Lbs Thrust

Minn Kota

Minn Kota 1358955 Riptide Ulterra 80 Trolling Motor 54 Shaft Length Lbs Thrust

$2,199.99

Minn Kota Terrova 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-72

Minn Kota

Minn Kota Terrova 112us2 Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 36v-112lb-72

$2,199.99

Minn Kota 1358847 Terrova 112 Trolling Motor 72 Shaft Length Lbs Thrust 36

Minn Kota

Minn Kota 1358847 Terrova 112 Trolling Motor 72 Shaft Length Lbs Thrust 36

$2,199.99

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth 24v-80lb-54

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth 24v-80lb-54

$2,199.99

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth 24v-80lb-54...

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 Trolling Motor Wipilot And Bluetooth 24v-80lb-54...

$2,199.99

Minn Kota Riptide Ulterra 80 54 I-pilot

Minn Kota

Minn Kota Riptide Ulterra 80 54 I-pilot

$2,199.95

Minn Kota Terrova Combo 112 72 Universal Sonar2 Ipilot

Minn Kota

Minn Kota Terrova Combo 112 72 Universal Sonar2 Ipilot

$2,199.95

Minn Kota 1358882 Terrova 80mdiip 24v 80lb 72andquot W I-pilot Bt

Minn Kota

Minn Kota 1358882 Terrova 80mdiip 24v 80lb 72andquot W I-pilot Bt

$2,192.99

Minn Kota 1363746 Riptide Terrova 80ip Link_bt 24v 80lb 60andquot

Minn Kota

Minn Kota 1363746 Riptide Terrova 80ip Link_bt 24v 80lb 60andquot

$2,192.99

Minn Kota 1363732 Riptide Terrova 112ip_bt 36v 112lb 60andquot

Minn Kota

Minn Kota 1363732 Riptide Terrova 112ip_bt 36v 112lb 60andquot

$2,172.59

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 24v-80lb-72

Minn Kota

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bt - 24v-80lb-72

$2,149.99

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link And Bt - 24v-80lb-60

Minn Kota

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link And Bt - 24v-80lb-60

$2,149.99

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link And Bluetooth - 24v-...

Minn Kota

Minn Kota Riptide Terrova 80 Trolling Motor Wi-pilot Link And Bluetooth - 24v-...

$2,149.99

Minn Kota 1363746 Riptide Terrova 80 Trolling Motor 60 Shaft Length Lbs Thrust

Minn Kota

Minn Kota 1363746 Riptide Terrova 80 Trolling Motor 60 Shaft Length Lbs Thrust

$2,149.99

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-7...

Minn Kota

Minn Kota Terrova 80mdiip Trolling Motor Wi-pilot And Bluetooth - 24v-80lb-7...

$2,149.99

Past Prices for Kota

Full TitleAvailableFromLabeled As